โรงพยาบาลเพื่อกรรมกรเมืองหลิ่วโจว

เดท:2014-09-04 14:06

        โรงพยาบาลเพื่อกรรมกรเมืองหลิ่วโจวเป็นโรงพยาบาลฝึกหัดแพทย์และพยาบาลหมายเลข 4 และโรงพยาบาลหมายเลข 4 ในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กว่างซี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1933 ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับ 3A ครบวงจรที่รวมการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การวิจัยเชิงวิชาการ การศึกษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพความแข็งแรง โรงพยาบาลเพื่อกรรมกรเมืองหลิ่วโจวเป็น 1 ใน 100 ของโรงพยาบาลสาธิตที่ประชาชนวางใจแห่งชาติ เป็น1ใน10 โรงพยาบาลชั้นนำ ของกว่างซี หน่วยงานแห่งความมีอารยธรรมแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซี คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมของโรงพยาบาลเป็นอนดับต้น ๆ ของกว่างซี

        ขนาดของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเพื่อกรรมกรเมืองหลิ่วโจว มีที่ตั้งอยู่บริเวณเขตการท่องเที่ยวเขาหยูเฟิง บริเวณใจกลางเมือง มีพื้นที่รวม 90,000 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 130,000 ตารางเมตร มีเจ้าหน้าที่และบุคคลากรรวม 2,672 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านอนามัย 2,213 คน บุคลากรทรงคุณวุฒิระดับสูง 303 คน บุคลากรทรงคุณวุฒิระดับกลาง 663 คน มีการให้บริการเตียงผู้ป่วยรวม 1,945 เตียง ปี ค.ศ.2012 มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจรักษาที่เป็นผู้ป่วยนอก 1.42 ล้านคน ผู้ป่วยในจำนวน 58,000 คน จำนวนผู้รับการผ่าตัดพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม 21,000 คน (ปริมาณดังกล่าวถือเป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองหลิ่วโจว) โรงพยาบาลเพื่อกรรมกรเมืองหลิ่วโจวเป็นโรงพยาบาลในกำกับการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการตรวจต่อมน้ำนมสตรีล้านคน เป็นศูนย์การทดสอบและฝึกหัดแพทย์และพยาบาลของเมืองหลิ่วโจว อีกทั้งยังเป็นศูนย์รักษาพยาบาลการถูกพิษของเมืองหลิ่วโจว

        ศักยภาพบุคลากร มีบุคคลด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นเยาวชนดีเด่นระดับมณฑลจำนวน 5 คน บุคคลด้านเทคโนโลยีเยาวชนดีเด่นระดับเมือง 30 คน บุคคลดีเด่นเฉพาะทางระดับเมือง 23 คน"บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน"ระดับมณฑลและระดับเมืองจำนวน 12 คน บุคคลากรพิเศษในสังกัดสภาคณะรัฐมนตรี 3 คน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อาสาสมัครที่เดินทางไปช่วยเหลือในพื้นที่แอฟริกา 16 คน มีบุคคลระดับปริญญาเอก 24 ท่าน ในจำนวนนั้น 4 ท่านกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก บุคคลระดับปริญญาโท 396 คน บุคคลากรระดับอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กว่างซี และศาสตราจารย์ที่เข้ามาดูแลงานโรงพยาบาลเป็นระยะจำนวน 78 คน

        อุปกรณ์และเทคนิคที่ทันสมัย โรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์ระดับสูง อาทิ ระบบ MRIตัวนำยิ่งยวด 1.5T เครื่อง 64-slice CT scan การถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติของฟิลลิปส์ เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ญี่ปุ่น เครื่องเร่งอนุภาค 2-โฟตอนพลังงานสูงของ Elekta และเครื่องกล้องส่องสำหรับตรวจกระเพาะอาหารอิเล็กทรอนิกส์ของ ECT โอลิมปัส และFujinon ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบการรักษา และการวิจัยเชิงวิชาการ ทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดของเมืองหลิ่วโจว มีแผนกสำคัญหลายแผนก อาทิ แผนกกระดูก แผนกสูตินรีเวช แผนกเนื้องอก แผนกศัลยกรรมโรคหัวใจและอก แผนกฉุกเฉิน และแผนกทดลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจใส่ในตำแหน่งของตับเติมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมกระดูกสันหลังส่วนคอเป็นรายแรกของกว่างซี การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดแบบด่วนได้เป็นรายแรกของเมืองหลิ่วโจว รักษาผู้ป่วยที่ถูกไฟลวกผิวหนังถึงร้อยละ 92 และคนถูกพิษอาร์ซีนอย่างหนัก ทำการผ่าตัดที่มีความยากและความละเอียดสูง อาทิ การผ่าตัดหัวใจประเภทต่างๆโดยการกล้องผ่าตัด การผ่าตัดสร้างทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การรักษาการฉีกเซาะของเอออร์ตา ด้วยกล้อง การปลูกถ่ายไต การปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูก การต่อข้อมือและนิ้วมือ การผ่าตัดตกแต่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ในผู้ป่วยหนังศีรษะได้รับความเสียหายหมดและองคชาตขาดด้วน ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการผ่าตัดส่องกล้องทำให้รอยผ่าตัดมีขนาดเล็กเพื่อรักษาโรคข้อกระดูก โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับนารีเวชศาสตร์ การศัลยกรรมในระบบปัสสาวะและการศัลยกรรมในเด็กถึง 302 รายการ

        ผลงานการวิจัยเชิงวิชาการตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 ถึง 2012 มีรายการวิจัยเชิงวิชาการที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อตั้งโครงการจากหน่วยงานบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องถึง 232 รายการ ในจำนวนนั้นได้แก่การได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข 1 รายการ จากกระทรวงเทคโนโลยี 1 รายการ จากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ 9 รายการ จากกรมเทคโนโลยีแห่งกว่างซี 38 รายการ จากกรมอนามัยแห่งกว่างซี 126 รายการ จากเมืองหลิ่วโจว 50 รายการ จากกองทุนการแพทย์นายอู๋ เจี๋ยผิง 2 รายการ และหัวข้ออื่นๆจากกรมต่างๆอีก 5 รายการ ได้รับรางวัลก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในระดับ 93 ราย ได้แก่ รางวัลก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระดับกว่างซี 6 ราย รางวัลความเหมาะสมในการเผยแพร่และประยุกต์ด้านเทคโนโลยีอนามัยการแพทย์แห่งกว่างซี 47 ราย รางวัลก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเมืองหลิ่วโจว 40 ราย (เป็นรางวัลโล่ทองคำอันดับหนึ่ง 8 ราย) เป็นโรงพยาบาลของระดับเมืองเอกสำหรับระบบอนามัยของกว่างซีที่มีผลงานการวิจัยเชิงวิชาการที่ชั้นสูงที่สุดและมีโครงการมากที่สุด

        ข้อมูลติดต่อ
        ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนหลิ่วหซี่ เมืองหลิ่วโจว
        โทรศัพท์ 0772-3815284 (สำนักงานโรงพยาบาล)
        0772-3817070 (สถานีบริการรวมของการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก)