แหล่งท่องเที่ยว

ความทันสมัยของเมืองหลิ่วโจว

หลิ่วโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญในภาคตะวันตกของจีน และเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเอ...

หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ซานเจียง

หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ห่างจากทิศเหนือของเมืองหลิ่วโจว 200 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับมณฑลหูหนาน มณฑลกุ้...

สัญลักษณ์ของความสามัคคีและความช่วยเหลือ--งานเลี้ยงที่จัดโดยร้อยครัวเรือน

งานเลี้ยงที่จัดโดยร้อยครัวเรือนเรียกอีกชื่อว่า"การรับประทานอาหารร่วมกัน"หรือ"อาหารโต๊ะยาว" เมื่อมีแขก...

สวนสาธารณะหลิ่วโหว

สวนสาธารณะหลิ่วโหวตั้งอยู่ใจกลางเมืองของฝั่งเหนือเมืองหลิ่วเจียง การก่อสร้างสวนแห่งนี้เพื่อรำลึกถึง...

  • 两面针.jpg
  • 东风.jpg
  • 柳钢.jpg
  • 柳工.jpg

เทศบาลเมือง


  นายกเทศมนตรี
  อู๋ เหว่ย
  รองนายกเทศมนตรี
  หลิ...
ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว