ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  วันที่: 2014-09-30 09:18   

        ศูนย์บริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งเมืองหลิ่วโจว
        ที่อยู่: ชั้นหนึ่งของสำนักงานงานเทศบาลเมืองหลิ่วโจว
        รหัสไปรษณีย์ :545001
        โทรศัพท์ที่ปรึกษากิจเว็บไซต์: 0772-2822881、2812254
        อีเมล์:xxb@liuzhou.gov.cn


        ศูนย์บริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งเมืองหลิ่วโจว
        ที่อยู่: ชั้นหนึ่งของสำนักงานงานเทศบาลเมืองหลิ่วโจว
        รหัสไปรษณีย์ :545001
        โทรศัพท์ที่ปรึกษากิจเว็บไซต์: 0772-2822881、2812254
        อีเมล์:xxb@liuzhou.gov.cn