การทำวีซ่าจีนต้องเสนอรายงานการตรวจร่างกายหรือไม่

เดท:2014-10-27 15:07

  ตอบ ปัจจุบันการทำวีซ่าจีนไม่ต้องเสนอรายงานการตรวจร่างกาย