ต้องทำอย่างไรสำหรับการข้ออนุญาตแขวนป้ายโฆษณากลางแจ้ง

เดท:2014-09-05 15:53

        สำนักงานบริหารงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งเมือง ได้แจ้งรายงานในขั้นต้นเกี่ยวกับการแขวนป้ายโฆษณาต่อสำนักบริหารสิ่งแวดล้อมเมืองก่อน หลังจากได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่การจัดตั้งแล้ว จึงมาแจ้งรายงานเกี่ยวกับข้อความโฆษณาต่อสำนักบริหารงานพาณิชย์และอุตสาหกรรม ผู้ข้ออนุญาตต้องรายงานเนื่อหาและภาพพิมพ์ของโฆษณา ตามการแบ่งประเภทของโฆษณา หลังจากสำนักบริหารงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วว่าโฆษณาได้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบการสมบูรณ์แล้วจึงแขวนป้ายโฆษณาได้ เมื่อข้ออนุญาดแขวนป้ายโฆษณาที่มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร สามารถยื่นคำขอต่อสำนักบริหารงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมของเขตเมืองที่อยู่ได้โดยตรง หากเป็นโฆษณาที่ใหญ่กว่า 100 ตารางเมตร จะต้องดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งเมือง