พาสปอร์ตหมดอายุแล้วทำอย่างไร

เดท:2014-09-05 15:49

        เมื่อมองเห็นราคาการท่องเที่ยวไปต่างประเทศลดลงเรื่อยๆ นาง ตู้ บ้านเลขที่ 14 ถนนเป่ยฉ่วย เขตเหนือของเมืองหลิ่วโจว อยากเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก คิดที่จะเดินทางไปจองทัวร์กับสามีที่บริษัทนำเที่ยวโดยเร็ว แต่พาสปอร์ตของพวกเขาหมดอายุแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2550 นางตู้ร้อนใจเป็นอย่างมาก "เมื่อพาสปอร์ตหมดอายุแล้วถ้าไม่ไปต่ออายุ ต้องมีโทษอะไรหรือไม่" นักข่าวเดินทางมายังแผนกการต้อนรับผู้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของศูนย์การบริหารงานรัฐได้สัมภาษณ์และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาศูนย์ได้มีชาวเมืองมาใช้บริการมากที่สุดคือแผนกฯ ทำวีซ่าและพาสปอร์ต เจ้าหน้าที่ของแผนกฯ ต้องจัดการเอกสารคำร้องวันละกว่า 300 ฉบับทุกวัน สำหรับพาสปอร์ตและวีซ่าจะหมดอายุหรือหมดอายุแล้ว ชาวเมืองเพียงนำพาสปอร์ต บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้านมายื่นที่แผนกฯก็สามารถทำการต่ออายุและเปลี่ยนหนังสือได้ สำหรับพาสปอร์ตหรือวีซ่าที่สูญหายไป ในกรณีที่ยังไม่หมดอายุ ตม.จะคิดค่าปรับแก่เจ้าของพาสปอร์ตหรือวีซ่าตามกฎหมาย ในกรณีที่หมดอายุแล้ว สามารถทำใหม่และไม่จำเป็นต้องแจ้งสูญหาย เวลาทำการของแผนกฯ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เมืองหลิ่วโจวคือ 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รับเอกสารคำร้อง