บ้านพักส่วนตัวเพื่อให้เช่าต้องจ่ายภาษีหรือไม่

เดท:2014-09-05 15:50

        เมื่อเร็วๆ นี้ นางหวาง เยี่ยน อาศัยอยู่ที่เขตชุมชน กุ้ยจองฮัวย่วย โทรมาสอบถามว่า เขามีบ้านพักที่มีพื้นที่ 100 ตารางเมตรเพื่อให้เช่า ไม่รู้ว่าตามข้อกำหนดจำเป็นต้องชำระภาษีอะไรบ้าง และค่าภาษีประมาณมีเท่าไร สำหรับเหตุการณ์นี้ นักข่าวได้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและข้อบังคับกรมภาษีที่ดินในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮ-เทค

        เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ตามมาตรการข้อกำหนด 2 ประการที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและเก็บภาษี ประการที่ 1 คือ การคิดและเก็บภาษีตามประเภท หมายถึงตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ การคิดและเก็บค่าภาษีตามประเภทภาษี ประการที่ 2 คือ การคิดและเก็บภาษีตามอัตราการเก็บภาษีรวมกัน เนื้อหาอย่างละเอียดได้แก่ 1) กรณีที่มีการให้เช่าบ้านพักส่วนตัว อัตราการเก็บภาษีรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 6.65 โดยภาษีธุรกิจมีร้อยละ 1.5 ภาษีการสร้างและรักษาเมืองร้อยละ 0.105 ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่ออุดหนุนการศึกษาร้อยละ 0.045 ภาษีอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 4 และภาษีรายได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 2การให้เช่าร้านขายของส่วนตัวและบ้านพักที่ไม่ใช่เพื่ออาศัย อัตราการเก็บภาษีรวมกันอยู่ที่ 11.51 โดยภาษีธุรกิจมีร้อยละ 5 ภาษีการสร้างและรักษาเมืองร้อยละ 0.35 ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่ออุดหนุนการศึกษาร้อยละ 0.15 ภาษีอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 4 ภาษีอากรแสตมป์ร้อยละ 0.01 และภาษรายได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 2

        หากผู้อ่านมีข้อสงสัยสามารรถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขบริการการชำระภาษี12366