จะไปเที่ยวหรือลงทุนที่ประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่างไร

เดท:2014-09-05 15:52

        กรุณาสอบถามรายละเอียดวิธีการเข้าร่วมที่สัมมนาส่งเสริมที่เกี่ยวข้อง นักข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน(นักข่าว นายจาง เซียวจวิน) ตั้งแต่การส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนในด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีความคิดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและลงทุนที่ประเทศอาเซียนมากขึ้น แต่ไม่รู้วิธีการดำเนินการ

        การจัดการประชุมของนักธุรกิจหญิงจีน-อาเซียนขึ้นที่เมืองหลิ่วโจว เมื่อวัน 19 - 20 ต.ค. ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนได้ทราบวิธีการไปเยียมเยือนประเทศอาเซียนได้ท่องแท้มากยิ่งขึ้น

        หัวข้อของการประชุมสัมมนาคือ "การสร้างรากฐาน นวัตกรรม เชื่อมสัมพันธ์ และความร่วมมือ" ซึ่งยึดเป็นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนั้น ข้าราชการและนักธุรกิจจากประเทศอาเซียนได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน มีการจับคู่ร่วมมือทางการค้าและพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งกับหน่วยงานราชการและนักธุรกิจของจีน จากความสนใจที่มีมากเป็นพิเศษทำให้คณะกรรมการต้องมีการจัดงานสัมมนาส่งเสริมเพิ่มอีกสองประชุม ได้แก่ "การสัมมนาส่งเสริมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวสี่ประเทศของกลุ่มอาเซียน" ณ ห้องการแถลงข่าวประจำเมือง (หอสมุดเมือง ชั้นที่ 3 ) เมื่อช่วงบ่ายเวลา14.00 น.วันที่ 19 ต.ค. ที่ประชุมส่งเสริมงานข้าราชการจากประเทศกัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ และไทยได้จัดงานแนะนำส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณีนิยมท้องถิ่น ข้อความการท่องเที่ยว ฯลฯ ของประเทศตน และ "การสัมมนาส่งเสริมด้านการพาณิชย์และการลงทุนของสี่ประเทศของกลุ่มอาเซียน" ที่หอมัลติฟังกชันของอาคาร 6 โรงแรมหลิ่วโจว เมื่อเวลา 8.30 น.วันที่ 20 นักธุรกิจจากทั้งสี่ประเทศดังกล่าวซึ่งได้มีการแนะนำและการเสริมข้อมูลด้านวัตถุประสงค์การลงทุน การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการพาณิชย์ ฯลฯ

        ทั้งสองงานสัมมนาส่งเสริมดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมงานฟรี ก่อนวันที่ 18 ต.ค. ณ สำนักงานชุมชนและสิทธิประโยชน์ หรือ สำนักงานกิจการเมืองและชนบท ที่อาคาร 4 ของคณะกรรมเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน เลขที่ 45 ถนนซานจง โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรขับขี่ เนื่องจากการเข้าร่วมงานมีจำนวนจำกัดจึงของให้ผู้ที่สนใจสมัครโดยด่วน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ติดต่อ 2835335(สำนักงานชุมชนและสิทธิประโยชน์)

        2827423 (สำนักงานกิจการเมืองและชนบท)