เครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตในเมืองหลิ่วโจวได้ส่งออกไปยังต่างประเทศ

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2024-03-17 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ บนสายการประกอบรถแทรกเตอร์ของบริษัท Guangxi Liugong Agricultural Machinery Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท เครื่องจักรกลการเกษตรหลิ่วกง") คนงานกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่สูงหลายเมตรจากขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนไปจนถึงขั้นตอนการประกอบยางรถ หลังจากการทำงานในแต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ จะได้เสร็จสิ้นการผลิตและส่งมอบเป็นจำนวนมาก

ตามรายงานว่า บริษัทเครื่องจักรกลการเกษตรหลิ่วกงมีสายการประกอบ 2 สาย ได้แก่ สายการประกอบรถตัดอ้อยและสายการประกอบรถแทรกเตอร์ โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตอ้อยด้วยเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบและรถแทรกเตอร์แรงม้าทุกรุ่น ในปัจจุบัน รถแทรกเตอร์ของบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตรหลิ่วกงได้อาศัยความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งของบริษัทหลิ่งกง เพื่อทำการวิจัยเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ไฮโดรสแตติก ไฮบริด และแชสซี เป็นต้น ขณะนี้ ทางบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์แรงม้าทุกรุ่น บรรลุสายการผลิตและอุปกรณ์แบบอัตโนมัติและดิจิทัล บรรลุกำลังการผลิตรถแทรกเตอร์มากถึง 10,000 คันต่อปี รถตัดอ้อย 800 คันต่อปี และเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ 3,000 คันต่อปี และได้ส่งออกไปยังคิวบา ออสเตรเลีย ไทย และประเทศอื่นๆ