เมืองหลิ่วโจวมีหลายตัวชี้วัดครองอันดับหนึ่งของกว่างซี

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2024-02-26 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับทราบข่าวจากสำนักงานกำกับดูแลการตลาดเมืองหลิ่วโจว (สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา) ว่า ทางสํานักงานได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพัฒนา ประสิทธิภาพการใช้งาน ผลการคุ้มครอง ระดับการจัดการ และความสามารถในการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งเมืองในปี 2023 ซึ่งมีผลงานที่ดีมาก

ตามรายงานว่า เมืองหลิ่วโจวไม่เพียงแต่มีหลายตัวชี้วัดครองอันดับหนึ่งของกว่างซี แต่ยังได้รับการยกย่องว่า "ดีเยี่ยม" ในโครงการนำร่องการกำกับดูแลตามลำดับชั้นและจำแนกตามเครดิตในด้านทรัพย์สินทางปัญญาชุดที่สองและได้รับรางวัลบริการด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน กลายเป็นเมืองนำร่องนวัตกรรมการรักษาความลับทางการค้าแห่งชาติเมืองแรกในกว่างซี ตามสถิติระบุว่า ในปี 2023 เมืองหลิ่วโจวมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์มูลค่าสูงจำนวน 1,798 รายการ เพิ่มขึ้น 63.75% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์มูลค่าสูงต่อประชากร 10,000 คนอยู่ที่ 4.29 รายการ เพิ่มขึ้น 63.13% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นทั้งสองนี้ครองอันดับหนึ่งของกว่างซี กว่างซีมีบริษัท 7 แห่งที่มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์มูลค่าสูงมากกว่า 100 รายการโดยบริษัทจากหลิ่วโจวคิดเป็น 42.86% ซึ่งครองอันดับหนึ่งของกว่างซี