อุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์และการประมงของเมืองหลิ่วโจวในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2023-12-24 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับทราบข่าวจากสำนักการเกษตรและกิจการชนบทว่า เมืองหลิ่วโจวได้พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสมัยใหม่อย่างแข็งขัน และมีบทบาทการขับเคลื่อนที่ดี ซึ่งอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์และการประมงของเมืองหลิ่วโจวมีแนวโน้มที่ดี คาดว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมในปีนี้จะสูงถึง 48,514 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 30,064 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ตามรายงานว่า ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรมาหลายปี เมืองหลิ่วโจวได้พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 9 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงธัญพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปศุสัตว์และสัตว์ปีก อ้อยน้ำตาล และผลไม้ เป็นต้น โดยผลผลิตธัญพืชในปีนี้คาดว่าอยู่ที่ 747,200 ตัน ผลผลิตผลไม้อยู่ที่ 1,511,600 ตัน และผลผลิตเนื้อสุกร เนื้อวัว เนื้อแกะและเนื้อสัตว์ปีกอยู่ที่ 226,000 ตัน ในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกสมุนไพรจีนของเมืองหลิ่วโจวมีทั้งหมด 89,500 โหม่ว (ประมาณ 37,291.67 ไร่) และฐานการปลูกและเพาะพันธุ์วัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเมืองหลิ่วโจวมีพื้นที่ทั้งหมด 680,000 โหม่ว (ประมาณ 283,333.33 ไร่) ต่อจากนี้ไป เมืองหลิ่วโจวจะส่งเสริมให้ทางอำเภอ (เขต) ขยายขอบเขตการทำงานด้านการเกษตรที่หลากหลาย สำรวจคุณค่าที่หลากหลายของพื้นที่ชนบท มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในชนบท อีคอมเมิร์ซในชนบท และอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในชนบท