รถรุ่น FORTHING Leiting คว้ารางวัลรถยนต์คาร์บอนต่ำ

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2023-10-24 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ พิธีมอบรางวัล " Gasgoo Award" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2023 ซึ่งจัดโดยบริษัท Gasgoo ได้สิ้นสุดลงที่เซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางการแข่งขันของแบรนด์รถยนต์จำนวนมากมาย รถรุ่น FORTHING Leiting ซึ่งเป็น "รถ SUV ไฟฟ้า 100% ยอดนิยมระดับ 130,000" ของบริษัท FORTHING สะดุดตามาก และได้คว้ารางวัล Gasgoo Auto "Gasgoo Award" - รางวัลรถยนต์คาร์บอนต่ำ

ตามรายงานว่า สำหรับตลาดรถยนต์โดยสาร รางวัล " Gasgoo Award" ครั้งที่ 5 ได้กำหนดมีรางวัลรถยนต์คาร์บอนต่ำ เกณฑ์การคัดเลือกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณการขาย การปล่อยก๊าซคาร์บอน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการใช้พลังงาน เป็นต้น โดยใช้เวลาเกือบ 200 วันและมีผู้ลงคะแนนเสียงประมาณหนึ่งล้านคน และผลการคัดเลือกสุดท้ายถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การได้รับเกียรติยศนี้ได้พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของรถรุ่น FORTHING Leiting ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดพลังงานใหม่ ในฐานะรถเอสยูวีไฟฟ้า 100% รุ่นแรกและความสำเร็จครั้งแรกในการเปลี่ยนแปลงพลังงานใหม่ของบริษัท FORTHING รถรุ่น FORTHING Leiting ได้ดำเนินการนวัตกรรมในทุกด้าน ตั้งแต่มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการพลังงาน ฯลฯ โดยให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่งกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและคาร์บอนต่ำ