รายชื่อการเตรียมการจัดตั้งเขตสาธิตการคุ้มครองผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติจีนประจำปี 2023 ได้เผยแพร่

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2023-10-23 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศจีนได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแนะนำยื่นขอจดทะเบียน และเผยแพร่ "ประกาศเกี่ยวกับรายชื่อการเตรียมการจัดตั้งเขตสาธิตการคุ้มครองผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติจีนประจำปี 2023" โดย "ส้มจี๊ดอำเภอหรงอาน" ของกว่างซีได้รับการอนุมัติให้เตรียมการจัดตั้งเป็นเขตสาธิตการคุ้มครองผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติจีน ซึ่งนี่เป็นเขตสาธิตการคุ้มครองผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติจีนแห่งที่ 6 ที่ได้รับการอนุมัติในกว่างซี

ตามรายงานว่า เมื่อต้นปีนี้ ส้มจี๊ดกล่องพิเศษ 1 กิโลกรัมราคา 268 หยวน ได้จำหน่ายไปยังปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง และเมืองอื่นๆ นาย Wei Jianmou รองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและกิจการชนบทของอำเภอหรงอานกล่าวว่า ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา ภายใต้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหรงอาน ส้มจี๊ดที่นำเข้ามาจากมณฑลเจียงซีได้ผ่านการกลายพันธุ์แบบดีมาหลายครั้ง จากส้มจี๊ดเปลือกมันที่เพาะปลูกโดยตรง ส้มจี๊ดเปลือกมันต่อกิ่ง ส้มจี๊ดเปลือกลื่น ไปจนถึงส้มจี๊ดกรอบหวาน ในที่สุดก็ได้มีการเพาะปลูกพันธุ์ใหม่และพันธุ์ดี ตามรายงานว่า ในปี 2022 พื้นที่ปลูกส้มจี๊ดกรอบหวานของอำเภอหรงอานมากถึง 80,000 โหม่ว (ประมาณ 33,333.33 ไร่) โดยมีผลผลิตประมาณ 80 ล้านกิโลกรัม ในปีนี้ ส้มจี๊ดอำเภอหรงอานคาดว่าจะมีผลผลิตสูง และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น