พื้นที่บริการ ณ ท่ารถไฟหลิ่วโจวกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้าง

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2023-08-07 15:00

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โครงการเขตโลจิสติกส์เหล็กกล้าและวัสดุก่อสร้าง และเขตการค้าของท่ารถไฟหลิ่วโจวซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนหลิ่วกงในเมืองหลิ่วโจวกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้รับทราบข่าวจากสถานที่ก่อสร้างว่า โครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่บริการของศูนย์โลจิสติกส์ทางรถไฟซีเอ๋อ ณ ท่ารถไฟหลิ่วโจว ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 208 โหม่ว (ประมาณ 86.67 ไร่) และมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 100,000 ตารางเมตร ในปัจจุบัน โครงการได้ก่อสร้างไปแล้ว 60% ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานได้ภายในปีนี้

ตามรายงานว่า พื้นที่หลักของท่ารถไฟหลิ่วโจวเป็นโหนดโลจิสติกส์ที่สำคัญของช่องทางใหม่ทั้งทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตกของจีน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์โลจิสติกส์ทางรถไฟซีเอ๋อและพื้นที่บริการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์โลจิสติกส์หลิ่วโจวหนาน ศูนย์กระจายและซื้อขายธัญพืชและน้ำมันหลิ่วโจวหนาน และท่าเรือทางหลวง transfar หลิ่วโจว เป็นต้น ในปี 2021 ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติที่เน้นการผลิตและการบริการโดยมีท่ารถไฟหลิ่วโจวเป็นผู้ให้บริการกลายเป็นศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวในกว่างซีที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อการก่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติชุดแรกของ "แผนการพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 14 " ในปัจจุบัน โครงการต่างๆ ของท่ารถไฟหลิ่วโจวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง หลังจากพร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการนำเข้าและส่งออก การรวบรวมและขนถ่ายสินค้าออกจากหลิ่วโจวหรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง