รถไฟจีน-ยุโรปเส้นทาง "หลิ่วโจว-มอสโก" ขบวนแรกในปีนี้เริ่มออกเดินทาง

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2023-01-16 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ขบวนรถไฟจีน-ยุโรปหมายเลข 75014 ได้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเกลี่ยดิน รถตัก รถบดถนน ฯลฯ จำนวน 55 ตู้ได้บีบดังขึ้นแตรเพื่อเริ่มออกเดินทางจากท่ารถไฟหลิ่วโจวไปยังมอสโกประเทศรัสเซีย ซึ่งนี่เป็นรถไฟจีน-ยุโรปเส้นทาง "หลิ่วโจว-มอสโก" ขบวนแรกของกว่างซีในปีนี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถไฟจีน-ยุโรป รถไฟบรรทุกสินค้าข้ามพรมแดนจีน-เวียดนาม รถไฟขนส่งสินค้าของช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตกของจีน ฯลฯ ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ "Made in Guangxi" ได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศเร็วขึ้น ตั้งแต่การรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาหนานหนิงเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรปสายตรงข้ามพรมแดน "หลิ่วโจว-มอสโก" ในเดือนพฤษภาคม 2021 เป็นต้นมา ท่ารถไฟหลิ่วโจวและท่ารถไฟนานาชาติหนานหนิงต่างประสบความสำเร็จในการเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรปที่บรรทุกเครื่องจักรกลหนัก จนถึงวันที่ 15 มกราคมปีนี้ จำนวนขบวนรถไฟที่ออกเดินทางมี 21 ขบวน และได้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เครื่องจักรกลหนักจำนวน 2,057 ตู้ ในปัจจุบัน รถตัก รถบดถนน และเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ ของบริษัท Liugong Group ถูกส่งออกไปยังกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค ซึ่ง "ตลาดต่างประเทศ" ของวิสาหกิจกว่างซียังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง