ส้มจี๊ดกรอบหวานในตำบลถู่โป๋ เขตหลิ่วเจียงเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2023-01-04 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ส้มจี๊ดกรอบหวานในตำบลถู่โป๋ เขตหลิ่วเจียงเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ส้มจี๊ดสีทองอร่ามห้อยอยู่บนกิ่งไม้และได้ประดับประดาหมู่บ้านด้วย ชาวบ้านกำลังเก็บผลใส่ตะกร้า บรรจุกล่อง ขนส่ง ฯลฯ อย่างเป็นระเบียบ โดยมีการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขตหลิ่วเจียงได้พัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ที่ได้เปรียบและมีลักษณะเฉพาะอย่างจริงจัง ซึ่งการปลูกขนาดใหญ่และการพัฒนาอุตสาหกรรมของส้มจี๊ดกรอบหวานในตำบลถู่โป๋เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกส้มจี๊ดกรอบหวานของตำบลถู่โป๋มีมากกว่า 6,000 โหม่ว (ประมาณ 2,500 ไร่) กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตส้มจี๊ดกรอบหวานที่สำคัญของเขตหลิ่วเจียง ขณะนี้ตำบลถู่โป๋มีส้มจี๊ดกว่า 4,000 โหม่ว (ประมาณ 1,666.67 ไร่) เริ่มออกผลแล้ว ผู้รับซื้อจากทั่วประเทศต่างมารับซื้อกัน ราคารับซื้อในสวนเฉลี่ยอยู่ที่ 25 หยวนต่อครึ่งกิโลกรัม และราคารับซื้อส้มจี๊ดที่มีคุณภาพดีประมาณ 35 หยวนต่อครึ่งกิโลกรัม นอกจากนี้ ตำบลถู่โป๋ยังใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายช่องทางการขายส้มจี๊ด คาดว่ามูลค่าผลผลิตต่อปีจะสูงถึง 120 ล้านหยวน ซึ่งช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นในการปลูกส้มของเกษตรกรในท้องถิ่นให้มากขึ้น