โครงการโรงพยาบาลประชาชนอำเภอหลิ่วเฉิงระยะที่สองกำลังจะสร้างเสร็จ

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-12-18 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ในสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลประชาชนอำเภอหลิ่วเฉิงเมืองหลิ่วโจวระยะที่สองจะเห็นว่า รูปทรงของอาคารโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นใหม่สวยงามมาก ภายใต้แสงแดด ผนังด้านนอกที่เป็นสีขาวสะดูดตามาก

ตามรายงานว่า โครงการโรงพยาบาลประชาชนอำเภอหลิ่วเฉิงระยะที่สองเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในช่วง "แผนฯ 5 ปีฉบับที่ 14" ของเมืองหลิ่วโจว โครงการตั้งอยู่ในโรงพยาบาลประชาชนอำเภอหลิ่วเฉิงซึ่งอยู่เลขที่ 70 ถนนป๋ายหยางจง ตำบลต้าผู่ อำเภอหลิ่วเฉิง มีการวางแผนที่จะสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารโลจิสติกส์ และลานจอดรถชั้นใต้ดิน โดยมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 29,160.9 ตารางเมตร ในปัจจุบัน โครงสร้างหลักต่างๆ เช่น อาคารอเนกประสงค์ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด และอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตกแต่งภายใน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของอำเภอหลิ่วเฉิงอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยอีกด้วย