การเร่งก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-12-04 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ การเร่งก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในโครงการนิคม Guangxi Liuzhou Vanyang Crowd Innovation กำลังเร่งขึ้น ซึ่งคนงานกำลังเร่งติดตั้งท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และวิศวกรรมเทศบาลอื่นๆ ในขณะที่ท้องฟ้าแจ่มใส ซึ่งขณะนี้มีโรงงาน 9 แห่งได้ตกแต่งผนังด้านนอกหลักเสร็จสิ้นแล้ว และโรงงาน 3 แห่งกำลังเร่งการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบและใช้งานได้ในเดือนกรกฎาคมปีหน้า

ตามรายงานว่า โครงการนิคม Guangxi Liuzhou Vanyang Crowd Innovation ตั้งอยู่ในพื้นที่หลักของนิคมอุตสาหกรรม China-ASEAN (Liuzhou) Tourism Equipment (อุตสาหกรรมประเภท A ที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเน้นในการพัฒนา) โดยมีพื้นที่ทั้งหมดตามแผน 3,000 โหม่ว (ประมาณ 1250 ไร่) และพื้นที่ก่อสร้างรวม 2 ล้านตารางเมตร สามารถแนะนำให้บริษัทประมาณ 40 แห่งเข้ามาเปิดกิจการ และวางแผนที่จะนำเข้าอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น สุขภาพทั่วไป การเตรียมและการผลิตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการแปรรูปสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่นำการผลิต การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลจิสติกส์และคลังสินค้า ฯลฯ รวมเป็นหนึ่งเดียวกับการบริหารจัดการนิคมอัจฉริยะ