โครงการสนับสนุนความเป็นเมืองของตอนเหนือการ์เด้นเอ็กซ์โปพาร์คส่วนที่สองจะถูกนำไปใช้

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-10-30 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อเดินเข้าไปในโครงการสนับสนุนความเป็นเมืองของตอนเหนือการ์เด้นเอ็กซ์โปพาร์คซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของถนนชุ่ยหลิ่ง เขตใหม่หลิ่วตง เมืองหลิ่วโจว จะทราบว่า งานก่อสร้างระยะแรกส่วนที่สองของโครงการดังกล่าวได้สร้างแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับแล้ว และจะนำไปใช้ในเร็วๆ นี้ ในปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการหลายแห่งได้เข้ามาเปิดกิจการแล้ว

ตามรายงานว่า โครงการสนับสนุนความเป็นเมืองของตอนเหนือการ์เด้นเอ็กซ์โปพาร์คประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ย่านการค้า ศูนย์การค้า และศูนย์การซื้อขายปินสุ่ย มีแผนที่จะสร้างเป็นพื้นที่การค้าที่รวมการท่องเที่ยว ชอปปิง อาหาร ความบันเทิงและอื่นๆ และมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตใหม่หลิ่วตง โครงการกินเนื้อที่ประมาณ 73,300 ตารางเมตร และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 219,200 ตารางเมตร โดยพื้นที่บนพื้นดินประมาณ 101,500 ตารางเมตร และพื้นที่ใต้ดินประมาณ 115,400 ตารางเมตร