ขณะนี้ในอาคารเคอช่วงมีบริษัทมากกว่า 30 แห่งเข้ามาเปิดสำนักงานแล้ว

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-10-17 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อเดินเข้าไปในอาคารเคอช่วงเขตยวี๋เฟิง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลั่วเหวย เขตยวี๋เฟิง เมืองหลิ่วโจว จะพบว่า มีบริษัทหลายแห่งได้เข้ามาเปิดสำนักงานแล้ว ซึ่งบริษัทต่างๆ กำลังเริ่มการผลิตและดำเนินการอย่างมีระเบียบ

ตามรายงานว่า อาคารดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่บริการสาธารณะและพื้นที่รวบรวมสำหรับวิสาหกิจเทคโนโลยี ในห้องโถงนิทรรศการของพื้นที่บริการสาธารณะได้แสดงผลิตภัณฑ์การออกแบบอุตสาหกรรม "เครื่องบ่มเพาะ" หลายชิ้น ในขณะนี้มีบริษัทมากกว่า 30 แห่งได้เข้ามาเปิดสำนักงานในนิคมฯ แล้ว โดยครอบคลุมเทคโนโลยีรวมทั้งการพิมพ์ 3 มิติแบบด่วน เทคโนโลยีการเกษตร การทดสอบทางการแพทย์ รถยนต์ และอื่นๆ ทั้งหมด 10 กว่าด้าน การก่อสร้างและการพัฒนาอาคารเคอช่วงในเขตยวี๋เฟิงได้ให้การสนับสนุนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแข็งแกร่งสำหรับนวัตกรรมและการยกระดับวิสาหกิจในนิคมอุตสาหกรรมเขตยวี๋เฟิงและการปรับปรุงคุณภาพของการรวมตัวทางอุตสาหกรรม และสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองหลิ่วโจวที่มีคุณภาพสูง