ตำบลลาป่าวได้รับรางวัลตำบล Top 100 ในภาคตะวันตกของจีน

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-09-14 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ คลังสมองด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานหนังสือพิมพ์การพัฒนาและปฏิรูปจีน สถาบันการออกแบบผังเมืองจงซินปักกิ่ง และสถาบันอื่นๆ ได้ร่วมกันเผยแพร่ "รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมของตำบล พ.ศ. 2564" ในกรุงปักกิ่ง โดยตำบลลาป่าว เขตหลิ่วเจียง เมืองหลิ่วโจวได้อยู่ในอันดับที่ 83 จากตำบล Top 100ในภาคตะวันตกของจีน

ตามรายงานว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทเป็นต้นมา ตำบลลาป่าวได้ทุ่มเทกำลังในการดำเนินการก่อสร้างโดยนำการพัฒนาคุณภาพสูงเป็นหัวข้อ และมุ่งเน้นในการก่อสร้างโครงการสำคัญๆ เช่น การก่อสร้างย่านใหม่ของเขตหลิ่วเจียง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ เป็นต้น เน้นแนวคิดการสร้างความร่ำรวยให้แก่ประชาชนด้วยอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดี ด้วยการขออนุมัติและการได้รับอนุมัติของโครงการ "เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง" อุตสาหกรรมที่ชาวบ้านในเวิ่นชุนถุนหมู่บ้านหวงหลิ่งรอคอยมานานนั้นได้เปิดใช้งานแล้ว จึงได้มีการจัดตั้งฐานสาธิตอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ฐานสาธิตอุตสาหกรรมต้นหอมในเวิ่นชุนถุนของหมู่บ้านหวงหลิ่ง เป็นต้น ได้สร้างภาคเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ขยายการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูง และระดับการผลิตและมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ