โครงการพื้นที่ปฏิบัติการเจียงโข่วในพื้นที่ท่าเรือลู่ไจ้ของท่าเรือหลิ่วโจวได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-08-28 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ในสถานที่ก่อสร้างระยะแรกของโครงการพื้นที่ปฏิบัติการเจียงโข่วในพื้นที่ท่าเรือลู่ไจ้ของท่าเรือหลิ่วโจวซึ่งตั้งอยู่ตำบลเจียงโข่ว อำเภอลู่ไจ้ของเมืองหลิ่วโจวจะเห็นว่า โครงสร้างหลักของโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีแผนที่จะดำเนินการส่งมอบและตรวจรับโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมปีนี้

ตามรายงานว่า ในฐานะที่เป็นโครงการสำคัญระดับเขตปกครองตนเอง การก่อสร้างโครงการพื้นที่ปฏิบัติการเจียงโข่วในพื้นที่ท่าเรือลู่ไจ้ของท่าเรือหลิ่วโจวจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกของโครงการครอบคลุมพื้นที่ 501 โหม่ว (ประมาณ 208.75 ไร่) แนวชายฝั่งทะเลยาว 501 เมตร และจะก่อสร้างเป็น 6 ท่าเทียบเรือขนาด 2,000 ตัน ในปัจจุบัน โครงการระยะแรกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 82% หลังจากพื้นที่ปฏิบัติการเจียงโข่วในพื้นที่ท่าเรือลู่ไจ้ของหลิ่วโจวได้นำมาใช้งาน จะมีการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านการคมนาคมขนส่งของ "ศูนย์กลาง" โลจิสติกส์ในโครงการ ทำให้ท่าเรือเจียงโข่วกลายเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าโลจิสติกส์ที่ทันสมัยซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลิ่วโจว แผ่ขยายสู่พื้นที่ภาคกลางของกว่างซีและเชื่อมต่อสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล และส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางน้ำในเมืองหลิ่วโจวต่อไป