เมืองหลิ่วโจวมีผู้ส่งของออกรับอนุญาตภายใต้ความตกลง RCEP รายแรกแล้ว

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-08-22 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับทราบข่าวจากกรมศุลกากรหลิ่วโจวว่า บริษัท Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากรหนานหนิงว่าเป็นผู้ส่งของออกรับอนุญาตภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งกลายเป็นผู้ส่งของออกรับอนุญาตภายใต้ความตกลง RCEP รายแรกในเมืองหลิ่วโจว

ตามรายงานว่า หลังจากกลายเป็นผู้ส่งของออกรับอนุญาตฯ แล้ว สินค้าที่ส่งออกมากกว่า 20% ล้วนสามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างอิสระ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางบริษัทฯ สามารถขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรตามสนธิสัญญาการค้าเสรีได้ในทุกเมื่อ การจัดการด้านการค้าจะง่ายขึ้นและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ได้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ต่อจากนี้ไป กรมศุลกากรหลิ่วโจวจะจัดตั้งและส่งเสริมแบบจำลองสถานการณ์ในการประยุกต์ใช้ความตกลง RCEP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง เพื่อช่วยให้วิสาหกิจต่างๆ ได้รับนโยบายพิเศษจากความตกลง RCEP และทำให้ "ผลิตในหลิ่วโจว" ได้ส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น