ดำเนินการจับคู่อย่างแม่นยำเพื่อรับรองปริมาณการขนส่งรถยนต์ที่ผลิตในหลิ่วโจว

แหล่งกำเนิด:Liuzhou Daily เดท:2022-07-25 15:00

ในช่วงกลางฤดูร้อน ภายในนิคมโลจิสติกส์ทางรถไฟสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ ของเมืองหลิ่วโจว ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด คนงานกำลังขับรถยนต์ที่ผลิตในหลิ่วโจวเข้าไปในตู้รถไฟ ซึ่งฉากการขนส่งสินค้าที่คึกคักนี้สามารถเห็นได้ทุกที่

ตั้งแต่ต้นปีนี้ ฝ่ายการรถไฟได้ประสานงานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และงานโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าได้ดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่น ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างแม่นยำ สร้างหลักประกันให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานจะไม่ขาดสายการผลิตและไม่ขาดตลาด ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งในการดำเนินงานที่มั่นคงของเศรษฐกิจและสังคม ตามรายงานของฝ่ายการรถไฟว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟมากถึง 4.695 ล้านตัน โดยมีรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จำนวน 119,800 คัน ในเดือนมิถุนายน ปริมาณการขนส่งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 21,200 คัน เพิ่มขึ้น 43.39% จากเดือนก่อน รายได้จากการขนส่งรถยนต์อยู่ที่ 20.923 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 44.21% จากเดือนก่อน