ศูนย์ดูแลสุขภาพในเขตใหม่หลิ่วตงผ่านการตรวจรับ

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-07-09 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อเดินเข้าไปในโครงการศูนย์ดูแลสุขภาพตงเฉิงไห่หยางในเมืองหลิ่วโจวที่อยู่ใกล้ถนนกุ้ยหลง เขตใหม่หลิ่วตง เมืองหลิ่วโจว จะพบว่ามีอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทุกประเภทครบครัน ซึ่งปัจจุปันโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับ

ตามรายงานว่า โครงการศูนย์ดูแลสุขภาพตงเฉิงไห่หยางในหลิ่วโจวเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 17,800 ตารางเมตร โครงการประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่ ตึก A และตึก B โดยตึก A มี 7 ชั้นเหนือพื้นดิน ตึก B มี 6 ชั้นเหนือพื้นดิน และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีเตียง 372 เตียงตามแผน ในศูนย์ฯ มีเตียงทางการแพทย์ เตียงพักผ่อน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจะสร้างขึ้นเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพที่เอื้อประโยชน์แห่งแรกในเขตใหม่หลิ่วตง ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ การดูแลทางการแพทย์ การพักผ่อนและความบันเทิง และให้บริการสำหรับผู้สูงอายุในเขตใหม่หลิ่วตงเป็นหลัก นอกจากนี้ เมืองหลิ่วโจวยังมีแผนที่จะสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพในแต่ละเขตเมือง ปัจจุบัน นอกจากศูนย์ดูแลสุขภาพไป๋หยุนและศูนย์ดูแลสุขภาพอานซินได้เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์ดูแลสุขภาพอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง