รถรับส่งไร้คนขับ แคปซูลอวกาศอู่หลิงได้เติมเต็มช่องว่างทางเทคโนโลยีของกว่างซี

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-06-16 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของบริษัท Guangxi Auto Group แคปซูลอวกาศอู่หลิงซึ่งเป็นรถรับส่งไร้คนขับรุ่นใหม่ได้ขับไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโรงผลิตและโรงงานอย่างราบรื่น

ตามรายงานว่า ด้วยการติดตั้งระบบการขับขี่อัจฉริยะ LINXYS 2.0 ที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมาเองของบริษัท Guangxi Auto Group แคปซูลอวกาศอู่หลิงมาพร้อมกับระบบการรับรู้แบบผสมสามมิติ แชสซีที่ควบคุมด้วยสายไฟบนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ และเทอร์มินัลรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอัจฉริยะ 5G-V2X จึงสามารถบรรลุระดับ L4 ของการขับขี่อัตโนมัติในพื้นที่จำกัดและสถานการณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การติดตามอัตโนมัติ การเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ การจอดรถและการสตาร์ทตามจุดที่กำหนด ฯลฯ ซึ่งแคปซูลอวกาศอู่หลิงได้เติมเต็มช่องว่างทางเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างหลักโดยมีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ของรถยนต์อัจฉริยะที่มีระบบการขับขี่อัจฉริยะในสถานการณ์เฉพาะของกว่างซี เทคโนโลยีฟิวชั่นเซ็นเซอร์หลายแหล่ง เทคโนโลยีบูรณาการการกำหนดตำแหน่งหลายแหล่ง เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการตัดสินใจที่เน้นการใช้งาน เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยระบบ เป็นต้น