อำเภอหรงอานได้ลงนามในโครงการที่มีมูลค่า 2.52 พันล้านหยวนอย่างประสบความสำเร็จ

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2021-09-13 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ งานสัมมนาความร่วมมือด้านการลงทุนจีน-อาเซียน ณ เมืองหลิ่วโจวปี 2021 ได้จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง ในพิธีลงนาม อำเภอหรงอันเมืองหลิ่วโจวได้ลงนามในโครงการความร่วมมือสองโครงการ โดยมีเงินลงทุนรวม 2.52 พันล้านหยวน

ตามรายงานว่า ในสถานที่โครงการก่อสร้างเฟสที่สามของฟาร์มกังหันลมไป๋หยูนหลิ่งอำเภอหรงอานและโครงการก่อสร้างเฟสที่สี่ของฟาร์มกังหันลมไป๋หยูนหลิ่งอำเภอหรงอานตั้งอยู่ในตำบลฝูสือ ตำบลต้าเหลียงและในเขตพื้นที่อื่นๆ ความจุรวมของชุดเครื่องผลิตไฟฟ้าของโครงการก่อสร้างเฟสที่สามและเฟสที่สี่ของฟาร์มกังหันลมไป๋หยูนหลิ่งอำเภอหรงอานคือ 300MW และมีแผนที่จะสร้างสถานีเพิ่มกำลังไฟฟ้า 220kV อีกหนึ่งแห่ง โครงการของโรงงานอุปกรณ์เก็บพลังงานบริษัทเซินเจิ้นเหิงโถวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12 โหม่ว (ประมาณ 5 ไร่) และจะดำเนินการในด้านการรวม การประกอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบกักเก็บพลังงานในฟาร์มกังหันลมเป็นหลัก หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและนำไปใช้งาน รายได้จากการขายประจำปีจะอยู่ที่ประมาณ 110 ล้านหยวน ภาษีประจำปีจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านหยวน และจะเพิ่มตำแหน่งงานอีกประมาณ 30 ตำแหน่ง