ท่าเทียบเรือเจียงโข่วของท่าเรือลู่จ้ายเริ่มกลายเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

แหล่งกำเนิด:Liuzhou Daily เดท:2021-08-22 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ งานก่อสร้างระยะแรกของพื้นที่ปฏิบัติการท่าเทียบเรือเจียงโข่วของพื้นที่ท่าเรือลู่จ้ายของท่าเรือหลิ่วโจวกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และท่าเทียบเรือในพื้นที่ปฏิบัติการได้เริ่มกลายเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

ตามรายงานว่า พื้นที่ปฏิบัติการเจียงโข่วของพื้นที่ท่าเรือลู่จ้ายของท่าเรือหลิ่วโจวจะแบ่งงานก่อสร้างเป็นสามระยะ เนื้อหาเกี่ยวข้องถึงท่าเทียบเรือของท่าเรือแม่น้ำในประเทศและนิคมโลจิสติกส์ โดยโครงการระยะแรกเป็นโครงการสำคัญระดับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ครอบคลุมพื้นที่ 501 โหม่ว (ประมาณ 208.75 ไร่) และมีแนวชายฝั่ง 501 เมตร ขนาดงานก่อสร้างมีท่าเทียบเรือขนาด 3000 ตัน 6 ท่าเรือ ในนี้ มีท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าขนาด 2,000 ตัน 3 ท่าเรือ และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ขนาด 2,000 ตัน 3 ท่าเรือ (วิศวกรรมชลประทานออกแบบตามท่าเทียบเรือขนาด 3,000 ตัน) หลังจากพื้นที่ปฏิบัติการนำมาใช้งาน จะทำให้ความได้เปรียบด้านการขนส่งของโครงการโลจิสติกส์ "จุดศูนย์กลาง" ได้แสดงบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ ทำให้ท่าเทียบเรือเจียงโข่วได้กลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์ที่ทันสมัยในเมืองหลิ่วโจว โดยแผ่กระจายไปยังภาคกลางของกว่างซี และเชื่อมต่อกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล