เมืองหลิ่วโจวปรับปรุงคุณภาพที่ดินทำกิน

แหล่งกำเนิด:Liuzhou Daily เดท:2021-08-15 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ในสถานที่ดำเนินงานของโครงการปรับปรุงที่ดินแบบครอบคลุมของฟาร์มสือเปยผิงในเขตใหม่เชิงนิเวศภาคเหนือของเมืองหลิ่วโจวได้แสดงให้เห็นภาพเกษตรกรรมสมัยใหม่ และทุ่งนาขนาดใหญ่ที่เพิ่งดำนาเสร็จนั้นมีชีวิตชีวา

นาย Zhou Zuming รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เป่ยเฉิงอีโคโลจิคัลคอนสตรัคชั่นอินเวสต์เมนต์ จำกัดกล่าวว่า โครงการปรับปรุงที่ดินแบบครอบคลุมของฟาร์มสือเปยผิงมีพื้นที่ 2,440 โหม่ว (ประมาณ 1016.67 ไร่) บริษัท เป่ยเฉิง กรุ๊ปลงทุน 175 ล้านหยวนในการก่อสร้าง และจะสร้างเป็นนาข้าว 1,750 โหม่ว (ประมาณ 729.17 ไร่) และนาแห้ง 450 โหม่ว (ประมาณ 187.5 ไร่) การก่อสร้างสนับสนุนของโครงการมีร่องน้ำประมาณ 25,000 เมตร ท่อส่งน้ำประมาณ 13,000 เมตร และถนนในนิคมประมาณ 16,000 เมตร โครงการเริ่มส่งมอบเพื่อใช้งานในต้นเดือนสิงหาคม ปัจจุบัน การเพาะปลูกในนาข้าวเสร็จแล้วประมาณ 600 โหม่ว (ประมาณ 250 ไร่) และนาแห้งเสร็จแล้วประมาณ 300 โหม่ว (ประมาณ 125 ไร่) คาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จและตรวจรับได้ในเดือนตุลาคม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อสร้างผลประโยชน์แก่ประประชาชนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองหลิ่วโจว นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามนโยบายความสมดุลของที่ดินทำกินแห่งชาติ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง