CCTV โฟกัสไปที่ "ไก่บินต้าโพ" อำเภอหรงอัน

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2021-04-26 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานรายการ CCTV "ZHIFUJING (แนวทางบรรลุความร่ำรวย)" เริ่มถ่ายทำรายการพิเศษในตำบลต้าโพอำเภอหรงอัน ด้วยการสัมภาษณ์และถ่ายภาพกับกลุ่มผู้คนต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกร นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงอำเภอหรงอันช่วยฟื้นฟูชนบทให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น "ไก่บินต้าโพ" เป็นต้น

ในหลายปีมานี้ ตำบลต้าโพได้ถือการบรรเทาความยากจนในภาคอุตสาหกรรมเป็นจุดเริ่มต้น พัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่บินอย่างจริงจัง เปลี่ยนข้อได้เปรียบทางระบบนิเวศให้เป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจ กลายเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ซึ่งเป็น "ฐานเพาะเลี้ยง - ฟาร์มปลดการรักษาอุณหภูมิ - เกษตรกร (สหกรณ์) - ผู้จัดจำหน่าย - โต๊ะอาหาร" ปัจจุบันนี้ "ไก่บินต้าโพ" ได้กลายเป็น "สามสมบัตของอำเภอหรงอัน" แล้ว และจะกลายเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูชนบทให้เจริญรุ่งเรือง ตามรายงานว่า รายการที่ถ่ายทำในครั้งนี้มีกำหนดออกอากาศทางช่อง CCTV 17 ในต้นเดือนมิถุนายน และรายการจะออกอากาศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21.30 น.