การก่อสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ของโรงเรียนมัธยมทดลองอำเภอหลิ่วเฉิงเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2021-04-23 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับทราบข่าวว่า การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สำหรับวิทยาเขตแห่งใหม่ของโรงเรียนมัธยมทดลองอำเภอหลิ่วเฉิงได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว คาดว่าจะมีการเปิดรับนักเรียนกลุ่มแรกจากวิทยาเขตแห่งเก่าในปลายเดือนพฤษภาคมนี้

ตามรายงานว่า วิทยาเขตแห่งใหม่ของโรงเรียนมัธยมทดลองอำเภอหลิ่วเฉิงตั้งอยู่ในเขตใหม่เฉิงตงอำเภอหลิ่วเฉิง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 180 โหม่ว (ประมาณ 75 ไร่) และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดมากกว่า 64,630 ตารางเมตร ซึ่งตามแผนแล้ว วิทยาเขตก่อสร้างมี 6 อาคาร ได้แก่ อาคารสอน อาคารทดลอง อาคารวัฒนธรรมและการกีฬา ฯลฯ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร อพาร์ทเมนท์นักเรียนและสนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 3,000 คน