ชาวเมืองหลิ่วโจวกำลังยุ่งอยู่กับการเดินทางในวันหยุดเทศกาลซานเยว่ซาน

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2021-04-18 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับทราบข่าวจากสถานีรถไฟหลิ่วโจวและสนามบินหลิ่วโจวว่า ในช่วงวันหยุด 4 วันของเทศกาล "ซานเยว่ซานชนชาติจ้วง" ปีนี้ ชุมทางการขนส่งทั้งสองแห่งนี้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในวันที่ 14 และวันที่ 17 เมษายน โดยสถานีรถไฟหลิ่วโจวมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดต่อหนึ่งวันของปีนี้

ตามที่ผู้รับผิดชอบแผนกธุรกิจของสถานีรถไฟหลิ่วโจวแนะนำว่า ระยะเวลาการขนส่งในช่วงวันหยุดเทศกาล "ซานเยว่ซานชนชาติจ้วง" ปีนี้ของกรมรถไฟเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 17 เมษายน ซึ่งสถานีรถไฟหลิ่วโจวได้ขนส่งผู้โดยสาร 199,300 คนในช่วงวันหยุด 4 วัน ในวันที่ 14 เมษายน สถานีรถไฟหลิ่วโจวมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดต่อหนึ่งวันของปีนี้ โดยมีผู้โดยสาร 73,500 คน ในวันที่ 17 มีผู้โดยสารขากลับ 47,600 คน ในช่วงวันหยุดเส้นทางหลักที่ผู้โดยสารออกเดินทางได้แก่หนานหนิง เป๋ยไห่ และกวางโจว เป็นต้น ตามที่เจิ้งฟาง ผู้รับผิดชอบแผนกธุรกิจของสนามบินหลิ่วโจวแนะนำว่า ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 เมษายน สนามบินหลิ่วโจวได้รับประกันการบินขึ้น - ลงจอดรวม 166 เที่ยวบิน โดยมีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 19,000 คน ผู้โดยสารที่ออกเดินทางมากที่สุดคือวันที่ 14 เมษายนเช่นกัน โดยมีเที่ยวบินบินขึ้น - ลงจอด 46 เที่ยวบินที่สนามบินในวันนั้น และปริมาณผู้โดยสาร 5,599 คน