หน้าต่างที่เปิดบริการในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดการลงทุน

เดท:2014-09-30 16:35

        กรมส่งเสริมการลงทุนระดับเมืองได้ก่อตั้งหน่วยงานที่เป็นหน้าต่างเปิดบริการในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดการลงทุนที่ศูนย์การบริหารงานระดับเมืองเป็นพิเศษ หน้าต่างเปิดบริการในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดการลงทุนรับผิดชอบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงและสะดวกแบบจุดเดียวแก่นักลงทุนต่างชาติ โครงการดึงดูดการลงทุนเป็นหลัก และนำนักลงทุนถึงขั้นตอนการดำเนินการของตรวจสอบและอนุมัติโครงการให้เสร็จเรียบร้อยตลอดทุกช่วง;ให้บริการด้านการแนะนำโครงการการลงทุนของเมืองและการสอบถามมาตรากฏหมายแก่นักลงทุน;รับคำขอลงบันทึกไว้เป็นข้อมูลของต่างุถิ่นที่จะมาก่อตั้งหน่วยงานที่ไม่ใช่การประกอบกิจการในเมืองหลิ่วโจว รวมทั้งการจดทะเบียนยื่นขอรางวัลในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดการลงทุน;รับผิดชอบในการติดต่อ การประสานงาน และการให้บริการกับหอการค้าประจำเมืองหลิ่วโจว หน่วยงานต่างถิ่นประจำเมืองหลิ่วโจว สำนักงานการช่วยติดต่อกัน(ตัวแทน)ของวิสาหกิจหรือวิสาหกิจที่มาลงทุนในหลิ่วโจว;ประสานงานกับหน่วยงานและสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม การประสานงาน และการให้บริการโครงการสำคัญๆระดับมณฑล

        โทรศัพท์ติดต่อ 0772-2632288

        ที่อยู่ ชั้นหนึ่งศูนย์การบริหารงานเมืองหลิ่วโจว ตึกซีฉยูน ตึกบูรณาการเหวินชาง เลขที่66 ถนนเหวินชาง เมืองหลิ่วโจว กว่างซี รหัสไปรษณีย์ 545005