นโยบายสิทธพิเศษกลับคืนการคลังของหลิ่วโจว

เดท:2014-10-27 14:33

  (1)สร้างโครงการท่าเรือที่ร่วมทุนต่างชาติ ในระยะเวลากำหนด15 ปีขึ้นไป นับจากปีที่ได้กำไร ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ยกเว้นภาษีรายได้ ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ลดภาษีรายได้ 50 % หลังชำระภาษีรายได้ หน่วยงานฝ่ายการเงินจะกลับคืนหลังการหักไว้ ปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 หลังชำระภาษีรายได้ หน่วยงานฝ่ายการเงินจะกลับคืน20-50%

  (2)วิสาหกิจส่งออกที่เปิดโดยต่างประเทศ และวิสาหกิจเทคโนโลยีแบบใหม่ ถ้าหากพบปัญหาในการชำระหนี้หลังการชำระภาษี สามารถขออนุมัตจากรัฐบาล กลับคืนส่วนหนึ่งในเวลากำหนด

  (3)วิสาหกิจส่งออกสินค้าในหลิ่วโจวที่เปิดโดยต่างประเทศ และวิสาหกิจการผลิตเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ลงทุนโดยต่างประเทศ สามารถคิดค่าเสื่อมราคาของสินมรัพย์ถาวรในอัตราเร่ง หลังได้รับการอนุญาตของหน่วยงานเก็บภาษี