นโยบายสิทธพิเศษอื่นๆ ของหลิ่วโจว

เดท:2014-09-30 16:01

        (1)เคารพสิทธิตัดสินใจในการผลิตและการบริหารของวิสาหกิจ หน่วยงานต่างๆ ห้ามวางโครงการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือยกระดับมาตรฐานการเก็บเงินสำหรับวิสาหกิจต่างประเทศ

        (2)ให้สิทธิประโยชน์10-30% ในการเปลี่ยนมือของที่ดิน สำหรับนักธุรกิจชาวต่างประเทศที่บุกเบิกที่ดินและเปิดบริษัทในหลิ่วโจว ตามการใช้งาน ภูมิภาค และระยะเวลาการใช้งาน ไม่ตํ่ากว่าราคาพื้นฐานในท้องถิ่น ยังสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายของที่ดินและค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรสนับสนุนโครงการพื้นฐาน

        (3)ลด 10-20% ในการเก็บเงินสำหรับวิสาหกิจเทคโนโลยีแบบใหม่ และวิสาหกิจส่งออกที่ลงทุนโดยต่างชาติ

        (4)สำหรับวิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติที่ใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่่ายส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก และมูลค่ารวมในการส่งออกมี 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯขึ้นไป จะดโควต้าสินค้านำเข้าและส่งออกและใบอนุญาตเป็นลำดับต้น และช่วยวิสาหกิจในการเข้าร่วมการยื่นประมูลเพื่อส่งออกสินค้าระดับชาติ

        (5) สำหรับวิสาหกิจที่ก่อตั้งบริษัทที่ผลิตและก่อสร้างโครงการพื้นฐาน จำนวน 10 แห่งขึ้นไป และนักการลงทุนที่มีเงินทุนตชจดทะเบียนที่จ่ายจริง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ก่อตั้งบริษัทจัดการลงทุนและบริษัทจัดการพัฒนาในเมืองหลิ่วโจว

        (6) สำหรับวิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติที่มีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแบบใหม่และส่งออก นอกจากผลิตภัณฑ์จะถูกการจำกัดของประเทศแล้ว ยังต้องสร้างความสมดุลในเงินอัตราต่างประเทศด้วยตนเอง สามารถขยายสัดส่วนการขายภายในประเทศ

        (7) สำหรับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในการนำเข้าเงินทุนต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล คนเชื้อสายจีน ชาวฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับคืนสู่ประเทศจีน ครอบครัวชาวจีนโพ้นทะเล และผู้คนทั่วไป ให้รางวัลทั้งนั้นไม่ว่าประกอบอาชีพเป็นแะไร และมีตำแหน่งสูงหรือตํ่า