ข้อได้เปรียบด้านธรรมชาติของเมืองหลิ่วโจว

เดท:2014-09-30 15:48

        หลิ่วโจวเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่ดีเด่นของประเทศจีน ในวงรัศมีหลิ่วโจวถือเป็นศูนย์กลางของวงกลมมีระยะทาง250กิโลเมตร คลอบคลุมเขตทัศนียภาพการท่องเที่ยวระดับ4A ร้อยละ80ของกวางสี ภาคเหนือของเมืองหลิ่วโจวกับเมืองกุ้ยหลินที่ใกล้เคียงกันร่วมสร้างเป็นเขตการท่องเที่ยวต้ากุ้ยหลิน ซึ่งเลื่องชื่อทั่วโลก “หินรูปทรงแปลกแห่งหลิ่วโจว สุดยอดในปฐพี” เมืองหลิ่วโจวได้รับขนานนามว่าเป็น “นครหินแปลกประเทศจีน” เมืองหลิ่วโจวเป็นแหล่งเผยแพร่เพลงของนางหลิวซานเจี่ยอันลือชื่อ เมืองหลิ่วโจวได้จัดเป็นเมืองการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศ และมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมืองของหลิ่วโจวมีเอกลักษณ์โดดเด่น อาทิ เพลงของชนชาติจ้วง ระบำของชนเผ่าเย้า เทศกาลของชนชาติม้ง ศิลปะการก่อสร้างของชนเผ่าต้ง ซึ่งได้ยกย่องเป็น“สี่สุดยอด” การคมนาคมที่สะดสวกเชื่อมโยงทุกสารทิศสามารถให้นักท่องเที่ยวไปถึงสถานที่ต่างๆอย่างสะดวกสะบาย และสัมผัสทิวทัศน์โบราณสถานที่มีลักษณะพิเศษและประเพณีพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักได้ สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองหลิ่วโจวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพราด สวนหลิ่วโหว/ สระต้าหลงถาน / สวนหยูเฟิง / ภูเขาผันหลง / ถ้ำบัวขาว / หมู่บ้านต้งซานเจียง/ หอกำแพงเมืองตงเหมิน / สวนหินแปลกเจี้ยนผันซาน / หมู่บ้านแม้วหยงสุ่ย