•  > 
  • หน้าหลัก

ชุมชนโอวชุน หมู่บ้านฝูถาง ตำบลลั่วหม่าน เขตหลิ่วหนาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านสาธิตได้ก่อสร้างอย่างราบรื่น

  • Wen Xinhao
  • 2020-09-12
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉากดำเนินงานที่คึกคักได้ปรากฏขึ้นในสถานที่ก่อสร้างของชุมชนโอวชุน หมู่บ้านฝูถาง ตำบลลั่วหม่าน เขตหลิ่วหนาน เมืองหลิ่งโจว ซึ่งตามที่นางฉิน หลิ่วหลิง หัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านฝูถางแนะนำว่า การก่อสร้างหมู่บ้านสาธิตของชุมชนโอวชุนจะเริ่มต้นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อปกครองดูแลชนบท ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและธรรมเนียมชนบท

มีรายงานว่า ขณะนี้การก่อสร้างถนนของโครงการชุมชนโอวชุนได้แล้วเสร็จประมาณ 3.3 แสนหยวน โครงการปรับปรุงแม่น้ำและโครงการชลประทาน 9 แสนหยวน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชนบท 1.42 ล้านหยวน โครงการบำบัดปุ๋ยคอก 1.62 ล้านหยวน โครงการก่อสร้างปฏิสังขรณ์บ้านเรือนและโครงการสนับสนุนอื่นๆ ประมาณ 2 ล้านหยวน โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 1 แสนหยวน โครงการก่อสร้างด้านการปกครองชนบทด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ 4 แสนหยวน ส่วนโครงการอื่นๆ กำลังดำเนินการอยู่อย่างราบรื่น ซึ่งยอดการลงทุนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ 8.07 ล้านหยวน และเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการเสร็จสิ้น 40% ของ 20 ล้านหยวน ในขั้นตอนต่อไป บทบาทการสาธิตของชุมชนโอวชุนจะถูกเผยแพร่ไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ชนบท และพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทสู่ระดับใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว