• ชีวิตประจำวัน > 
  • โรงพยาบาล

โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเมืองหลิ่วโจว

โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเมืองหลิ่วโจวเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนแห่งเดียวที่เป็นระดับ 3A ที่รวมการรักษาพยาบ...

โรงพยาบาลเพื่อกรรมกรเมืองหลิ่วโจว

โรงพยาบาลเพื่อกรรมกรเมืองหลิ่วโจวเป็นโรงพยาบาลฝึกหัดแพทย์และพยาบาลหมายเลข 4 และโรงพยาบาลหมายเลข 4 ในส...

โรงพยาบาลเพื่อประชาชน เมืองหลิ่วโจว

โรงพยาบาลเพื่อประชาชน เมืองหลิ่วโจวก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 เป็นโรงพยาบาลระดับ 3A ครบวงจรที่รวมการรักษา...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว