• ชีวิตประจำวัน > 
  • การศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศจีน

ประเทศจีนมีระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ การศึกษาในโรงเรียน การศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้...

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน

ประเทศจีนมีระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ การศึกษาในโรงเรียน การศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว