• ชีวิตประจำวัน > 
  • การคมนาคม

เส้นทางรถประจำทาง

เส้นทางรถประจำทาง

ตารางเวลาเดินรถไฟ

รถไฟที่เดินทางผ่านเมืองหลิ่วโจวรวม 75 เที่ยว เวลาเริ่มขายตั๋ว :เมืองหลิ่วโจว :16 นาฬิกาตรง

รถแท็กซี่

บริษัทสาขาให้บริการเช่ารถยนต์ของบริษัทขนส่งที่สอง เมืองหลิ่วโจว จำกัด

สภาพทั่วไปด้านคมนาคม

ด้านเส้นทางหลวง เส้นทางด่วนได้เชื่อมต่อเมืองหลิ่วโจวกับเมืองใหญ่ของเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง ได้แก่...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว