• ชีวิตประจำวัน > 
  • ชอปปิ้ง

อาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เมืองหลิ่วโจว

อาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เมืองหลิ่วโจว มีชื่อเต็มว่า บริษัท อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เมืองหลิ่วโจว...

อาคารการค้าห้าดาว เมืองหลิ่วโจว

อาคารการค้าห้าดาว เมืองหลิ่วโจว ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์การค้าหลองเฉิง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2539 มีขน...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว