• เทศบาล > 
  • ข้าราชการ

เทศบาลเมือง

  • 2018-04-08

นายกเทศมนตรี

อู๋ เหว่ย

รองนายกเทศมนตรี

หลิว เข่อ

เจียว เย่ากวาง

ห่าว ซิงกั๋ว

หวัง เหว่ย

หลิว ไห่

อาน เว่ย

จาง เจี้ยนกั๋ว

หลู หลิ่วผิน

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว