แถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศ

เดท:2019-11-28 10:15

การที่สหรัฐฯลงนามให้กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกงมีผลบังคับใช้นั้น เป็นการแทรกแซงกิจการฮ่องกงและกิจการภายในของจีนอย่างรุนแรง ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการพื้นฐานของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นการทำตัวเป็นเจ้าโลกอย่างเปิดเผย ซึ่งรัฐบาลจีนและประชาชนจีนขอคัดค้านอย่างเด็ดขาด


ตั้งแต่ฮ่องกงกลับคืนสู่แผ่นดินแม่ การปฏิบัติตามหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ได้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากสากล ชาวฮ่องกงได้รับสิทธิประชาธิปไตยและมีเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สหรัฐฯเพิกเฉยต่อความเป็นจริง บิดเบือนข้อเท็จจริง สนับสนุนกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงและผู้ก่ออาชญากรรมอย่างเปิดเผยในการทำลายทรัพย์สิน ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ เหยียบย่ำการปกครองด้วยกฎหมาย และทำลายความสงบเรียบร้อยของสังคม แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชั่วร้ายของสหรัฐฯอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือทำลายความเจริญและความมั่นคงของฮ่องกง ทำลายการปฏิบัติตามหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" และทำลายกระบวนการฟื้นฟูครั้งใหญ่แห่งประชาชาติจีน


พวกเราขอเตือนสหรัฐฯว่า ฮ่องกงเป็นของจีน กิจการในฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน ไม่ว่ารัฐบาลหรืออำนาจภายนอกใดก็ตาม ล้วนไม่มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงได้ กฎหมายดังกล่าวมีแต่จะทำให้ประชาชนจีนรวมถึงเพื่อนร่วมชาติชาวฮ่องกงรู้ถึงเจตนาอันชั่วร้ายและความต้องการเป็นเจ้าโลกของสหรัฐฯ ซึ่งมีแต่จะทำให้ประชาชนจีนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ความพยายามของสหรัฐฯจะต้องล้มเหลวลงในท้ายที่สุด


รัฐบาลจีนมุ่งมั่นที่จะต่อต้านอำนาจภายนอกใด ๆ ที่แทรกแซงกิจการของฮ่องกง มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" และพิทักษ์อำนาจอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ต่อการพัฒนาของชาติอย่างแน่วแน่ เราขอเรียกร้องให้สหรัฐอย่าดื้อรั้นที่จะกระทำต่อไป มิฉะนั้นจีนจะตอบโต้อย่างเด็ดขาด และสหรัฐฯต้องยอมรับผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตามมา