ชิงเฮาในอำเภอหรงอันได้รับการติดตามจากซีซีทีวี

แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2022-08-08 15:00

เมื่อเร็วๆ นี้ Central Studio of News Reels Production ได้ส่งทีมถ่ายทำภาพยนตร์ไปยังอำเภอหรงอันของเมืองหลิ่วโจว เพื่อถ่ายภาพการเพาะปลูกชิงเฮาและการผลิตอาร์ทีมิซินินในอำเภอหรงอัน อำเภอและเมืองโดยรอบ เพื่อบอกเล่าถึงคุณูปการสำคัญที่อาร์ทีมิซินินของจีนช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในโลก

ตามรายงานว่า "ห่วงโซ่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค" เป็นสารคดีด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขนาดใหญ่ที่เริ่มต้นจากการระบาดของโรคในปัจจุบัน เปิดตาเปิดใจมองโลก และแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ในการต่อต้านโรคระบาดของมนุษย์ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกเล่าถึงผลกระทบของโรคติดเชื้อที่มีต่อชีวภาค ความเข้าใจและการวิจัยของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ เช่น ไวรัส เป็นต้น ตลอดจนแนวโน้มสำคัญของการป้องกันโรคระบาดในทั่วโลกและแนวคิดความมั่นคงสาธารณะทางสังคมในอนาคต ภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตโดย Central Studio of News Reels Production ซึ่งเป็นองค์กรขึ้นตรงต่อสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน และมีแผนที่จะออกอากาศทางช่องสารคดี (CCTV-9) ในปี 2022