• ข้อมูลธุรกิจ > 
  • นโยบายสิทธิประโยชน์

นโยบายสิทธพิเศษที่การลดหย่อนภาษีของเมืองหลิ่วโจว

วิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ระด...

นโยบายสิทธพิเศษกลับคืนการคลังของหลิ่วโจว

สร้างโครงการท่าเรือที่ร่วมทุนต่างชาติ ในระยะเวลากำหนด15 ปีขึ้นไป นับจากปีที่ได้กำไร ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ย...

นโยบายสิทธพิเศษอื่นๆ ของหลิ่วโจว

เคารพสิทธิตัดสินใจในการผลิตและการบริหารของวิสาหกิจ หน่วยงานต่างๆ ห้ามวางโครงการที่ต้องเสียค่าใช้จ่า...

นโยบายสิทธพิเศษที่การลดหย่อนภาษีของเมืองหลิ่วโจว

วิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ระด...

นโยบายสิทธพิเศษกลับคืนการคลังของหลิ่วโจว

สร้างโครงการท่าเรือที่ร่วมทุนต่างชาติ ในระยะเวลากำหนด15 ปีขึ้นไป นับจากปีที่ได้กำไร ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ย...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว