• ข้อมูลธุรกิจ > 
  • คู่มือบริการ

กระบวนการการยื่นขอรับส่งเสริมโครงการที่ลงทุนโดยนักธุรกิจต่างชาติ

แผนภูมิสายงานการตรวจสอบและอนุมัติของโครงการที่ลงทุนโดยนักธุรกิจต่างชาติ

ข้อควารทราบสำหรับวิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติด้านการจดทะเบียน

สำหรับวิสาหกิจการลงทุนโดยชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานการตรวจสอบและอนุมัติระดับมณฑล สำ...

หน้าต่างที่เปิดบริการในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดการลงทุน

กรมส่งเสริมการลงทุนระดับเมืองได้ก่อตั้งหน่วยงานที่เป็นหน้าต่างเปิดบริการในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดกา...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว