• ข้อมูลธุรกิจ > 
  • สภาพการลงทุน

อุตสาหกรรมหลิ่วโจว---อุตสากรรมที่มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากร

เมืองหลิ่วโจวเป็นฐานการผลิตสำคัญของกวางสี จนถึงภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณรามด้านอุตสาหกรรม1ใน4ข...

ข้อได้เปรียบด้านธรรมชาติของเมืองหลิ่วโจว

หลิ่วโจวเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่ดีเด่นของประเทศจีน ในวงรัศมีหลิ่วโจวถือเป็นศูนย์กลางของวงกลมมีระยะ...

การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่เคยเป็นจุดอ่อนด้านการลงทุน

ในขณะเดียวกันที่เทศบาลหลิ่วโจวให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง ให้ความสำคัญกับการสร...

การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุน

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสและรัฐบาลเมืองหลิ่วโจวถือระบบการสร้างสรรค์ของตัวเมือง 6 ด้าน(แหล่งพลังงาน คมนา...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว