• ข้อมูลธุรกิจ > 
  • วิสาหกิจชื่อดัง

บริษัท Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

  • 2014-09-25

        บริษัท Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. (ต่อจากนี้ย่อเป็น Liugong) เป็นวิสาหกิจหัวแรงดำเนินการผลิตเครื่องจักรงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นบริษัทหุ่นส่วนแห่งแรกได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของกว่างซี

        Liugong มีครองเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยระดับโลกในปัจจุบัน ได้นำเข้าอุปกรณ์สายการผลิต 100 กว่าเครื่อง(ชุด) ได้แก่ ศูนย์การผลิตขนาดใหญ่ที่มีระดับชั้นนำโลกช่วงทศวรรษ 90 สายการผลิตการบัดกรีอัตโนมัติด้วยหุ่นยนตร์ การสร้างแบบทรายเรซินไม่ต้องใช้กล่องโลหะ ฯลฯ นอกจากนี้ สถานที่ทดลองความปลอดภัยและสถานที่ทดลองผลิตภัณฑ์ออกจากโรงานที่ก่อสร้างตามมาตราฐานชั้นนำระดับนานาชาติ ให้ประการกับการทดลองและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ Liugong อย่างเต็มที่

        ผลิตภัณฑ์หลักของ Liugong ได้แก่ รถตัดล้อยางขนาด 0.75-5.4 ลบ.ม. รถขุดตีนตะขาบขนาด 0.8-1.2 ลบ.ม. และเครื่องบดถนนแบบลูกกลิ้งด้วยน้ำหนัก 10-18 ตัน มีกำลังการผลิตเครื่องจักรงานก่อสร้างประเภทต่างๆ 1 หมื่นเครื่องต่อปี รถตักรุ่น ZL ครอบครองระดับนำหน้าภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ประมาณ 10 ประเทภได้รางวัลและสมัญญาเกียรติยศหลายประการจากกระทรวงเครื่องจักรและประชาชาติ ในจำนวนนั้น รถตักรุ่น ZL40B และ ZL50C เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับชาติ รถตักรุ่น ZL60E และ ZL100B ได้ถึงมาตราฐานนานาชาติในระยะแรกของทศวรรษ 90 พร้อมได้รับรางวัลพิเศษจากงานนิทรรศการเครื่องจักรงานก่อสร้างนานาชาติ นครปักกิ่งเป็นลำดับ รถตัก ZL50G รุ่นใหม่ได้แสดงแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีอาชีพ

        Liugong มีศูยน์เทคโนโลยีระดับชาติและสถานที่วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สำหรับหลังปริญญาดุษฎีบันฑิต ได้ถูกจัดเป็นวิสาหกิจสาธิตที่ประยุกต์ CIMS ของโครงการ 863 ระดับชาติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในปี 2001 เมื่อเดือน ส.ค. ปี 2001 สำนักงานการส่งเสริมแบบสารสนเทศของประเทศจัดให้ Liugong เป็นงหน่วยงาน"สถานที่ทดลองวิสาหกิจแบบสารสนเทศของประเทศ"

        Liugong ติดตามยุทธศาสตร์ประกอบกิจการ ซึ่งยึดถือตลาดเป็นทิศทาง ถือผู้ใช้บริการเป็นใจกลาง ถือนวัตกรรมของเทคโนโลยีเป็นแนวหน้า และถือการเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเป็นจุดประสงค์ Liugong ได้แสดงตัวขึ้นจากการแข่งขันตลาดอย่างรุนแรง โดยอาศัยอยู่ในภาพพจน์แบรนด์ที่มีเทคโนโลยีชั้นนำของผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเครือข่ายจำหน่ายอย่างรอบด้านพร้อมการได้เปรียบด้านการบริการหลังการขายอย่างสมบูรณ์

        จุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์ข้างหน้าของ Liugong คือยึดครองอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องจักรงานก่อสร้างของประเทศจีนโดยตลอด ยกระดับหุ้นส่วนและความเป็นที่รู้จักในตลาดเครื่องจักรงานก่อสร้างนานาชาติให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมทะลุถึงลำดับต้นในกลุ่มอุตสาหกรรม บรรจุเป้าหมายที่มีอัตราส่วนครอบครองตลาดอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งและมีคุณสมบัตเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อยู่ในลำดับต้นๆ

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว