• ข้อมูลธุรกิจ > 
  • วิสาหกิจชื่อดัง

Liuzhou LMZ Co., Ltd.

Liuzhou LMZ Co., Ltd. มีต้นกำเนิดตั้งแต่ปี 1941 บริษัทได้ขึ้นทะเบียนหุ้นในตลาดค้าหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อปี 2004 ปัจจุ...

บริษัท Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd.

บริษัท Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd. (ต่อจากนี้ย่อเป็น บริษัท Dongfeng Liuzhou Motor) ตั้งอยู่ที่เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว...

บริษัท Guangxi Liuzhou Iron and Steel (Group)

บริษัท Guangxi Liuzhou Iron and Steel (Group) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองด้านเหนือของเมืองหลิ่วโจว ซึ่งมีคมนาคมทางน้ำและทางบกที...

บริษัท Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

บริษัท Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. (ต่อจากนี้ย่อเป็น Liugong) เป็นวิสาหกิจหัวแรงดำเนินการผลิตเครื่องจักรงานก่อสร้า...

Liuzhou OVM Machinery Co.,Ltd

Liuzhou OVM Machinery Co.,Ltd (ชื่อย่อ บริษัทOVM )เดิมเป็น Liuzhou Construction Machinery Corporation ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1966 ปัจจุบันอยู่ภา...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว