• ข้อมูลธุรกิจ > 
  • เขตนิคมเศรษฐกิจ

เขตอุตสาหกรรมหยังเหอ

เขตอุตสาหกรรมใหม่ตั้งอยู่ที่ทางออกจิ้งหลันของทางด่วนกุ้ยไห่ ภาคตะวันออกของเมืองหลิ่วโจว พื้นที่วางแ...

เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งหลิ่วโจว

เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งหลิ่วโจวก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปีค.ศ.1992 โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเข...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว